Hikmah hari ini

Hadis Qudsi Abu Qatadah bin Rib'i Ra. mengabarkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Allah Swt. berfirman, 'Aku telah mewajibkan kepada umatmu salat lima waktu, dan Aku telah menetapkan sebuah perjanjian di sisi-Ku bahwa barangsiapa mampu menjaga salat-salat itu sesuai waktunya, maka Aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa yang tidak mau menjaga salat-salat itu, maka tidak ada perjanjian di sisi-Ku'." (HR Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, Juz 2, No. Hadis 1403, t.t.: 410; As-Silsilatu As-Sahihatu: 4033).

Comments

Popular posts from this blog

karimun ganti alternator 70A

FTP Batch Command